Yellowknife s.r.o.

Společnost Yellowknife s.r.o.

se zabývá průmyslovými podlahami a podlahami občanských staveb.

  Především se jedná o:
 1. - těsnící nátěry (krystalizační/rozpouštědlové)
 2. - epoxidové, polyuretanové a metylmetakrylátové nátěry/stěrky
 3. - betonové podlahy (vsypy, drátkobetony)
 4. - broušené betony
 5. - kyselinou barvené betony příp. vsypy
 6. - samonivelační cementové stěrky
 7. - opravy spár, trhlin a výtluků
 8. - injektáže podlah a stěn vlhkého zdiva (cement, mikrocement, epoxid, polyuretan)
 9. - dopravní značení
 10. - anhydritové podlahy
 11. - kamenný koberec

 

Injektáži vlhkého zdiva je věnována samostatná web webová prezentace www.ZlutyNuz.cz