Yellowknife s.r.o.

Názor odborníka

Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Technický a zkušební institut Brno (TZIB), který vykonává činnost v následujících oblastech:

  • - výzkum v oblasti silikátové a makromolekulární chemie
  • - vývoj výrobků stavební chemie, nátěrových hmot, polymerních kompozitů
  • - testování v laboratorních i stavebních podmínkách
  • - expertízy a posuzování

 

Názor odpovědné osoby, Ing. Pavel Schmid, Ph. D.

Těsnící nátěry zvyšují mechanické parametry nášlapných vrstev průmyslových podlah. V praxi byly doposud především využívány jako zábrany proti nadměrnému vysychání čerstvě uložených podlahových vrstev na bázi cementu. V posledních letech je stále více kladen důraz na jejich další možné funkční využití - tj. zvyšování fyzikálně-mechanických parametrů a to nejen u čerstvě uložených podlah.

Pro aplikace na staré (již vyzrálé) podklady jsou v posledních letech intenzivněji využívány produkty na bázi krystalizace. Při aplikaci těchto produktů dochází k pronikání do hloubky porézní struktury, čímž klesá výsledná celková porozita a z makroskopického hlediska lze konstatovat, že se snižuje nasákavost, zvyšuje vodonepropustnost, ale lze pozorovat i vyšší rázovou houževnatost a vyšší pevnost v tlaku. Při hrubém zobecnění lze konstatovat, že u betonových výrobků dochází s každým nárůstem porozity o 1% k poklesu pevnosti v tlaku o 4%. Těsnící nátěry na bázi krystalizace navíc vytváří souvislou ochrannou vrstvu na povrchu a tak lze pozorovat výrazné prodloužení životnosti a zvýšení užitné i estetické hodnoty průmyslové podlahy. Ošetřený povrch vykazuje vysokou míru konsolidace, je redukována až eliminována prašnost typická pro podlahy na bázi cementu a také lze pozorovat výrazné zvýšení odolnosti vůči obrusu a tedy v praktickém provozu i vyšší odolnost podlahy vůči provoznímu zatížení.

Působení těsnících nátěrů v porézní struktuře lze pozorovat přímo za využití skenovacího elektronového mikroskopu, kdy na snímcích jsou viditelné krystalické struktury vyplňující vnitřní prostory hmoty. Měření prováděná v laboratoři TZIB a Centra materiálového výzkumu VUT Brno prokázala pozitivní účinek krystalizačních nátěrů na betonové povrchy. Funkčnost přípravku lze kvantifikovat z pohledu nasákavosti především vysokotlakou rtuťovou porozimetrií, která prokazatelně demonstruje pokles celkové porozity na ošetřených vzorcích. Z pohledu normy ČSN EN 13 813.

 

Lze posuzovat zvýšené parametry vzorků ošetřených přípravky na bázi krystalizace především z hlediska nárůstu pevností v tlaku a především snížení obrusu podlahy dle ČSN EN 13892-4 Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA. Při srovnávacích testech za využití prostředků na bázi krystalizace byl prokázán nárůst pevností v tlaku i zvýšení odolnosti proti obrusu (až čtyřnásobně). Ošetřený povrch navíc získává nejen vyšší odolnost v provozním zatížení a vodotěsnost, ale navíc jeho hedvábně lesklý povrch zvyšuje estetickou hodnotu a čistitelnost nejlevnějších typů průmyslových podlah.

Funkčnost a tedy i výsledný přínos pro povrch průmyslové podlahy se u jednotlivých komerčně dostupných přípravků pro ošetření podlah založených na principu krystalizace dle našich výsledků výrazně liší, nicméně na základě našich testů lze s úspěchem vybrat ten nejvhodnější produkt pro vás.

 

Změřeno v Centru materiálového výzkumu (CMV), Fakulta chemická, Vysoké učení technické Brno.