Yellowknife s.r.o.

Revitalizace podlah těsnícím nátěrem

Obnovte a oživte původní vlastnosti Vaší průmyslové podlahy. Vhodné pro logistické areály, sklady, výrobní provozy a další.

Přínos revitalizace:

  • - zvýšení odolnosti v obrusu – trvanlivosti
  • - zvýšení těsnosti betonu
  • - snížení prašnosti
  • - zjednodušení čištění a snadná následná údržba
  • - omezují vznik případných výkvětů na povrchu betonu
  • - hedvábný lesk (krystalizační těsnící nátěry)
  • - bez rozpouštědel a bez zápachu (krystalizační těsnící nátěry)

 

Těsnící nátěry

Těsnící nátěry na bázi rozpouštědlové akrylátové pryskyřice - vytváří na povrchu ochranný film. Kromě ošetření poskytují také utěsnění a dodatečné vytvrzení, čímž dále zlepšují užitné vlastnosti povrchu podlahy. Technologie je vhodná jak pro nové, tak staré betonové podlahy (vsypové, strojně hlazené betony).

Zvýšení odolnosti v obrusu dokumentují následující fotografie:

 

Těsnící nátěry na bázi bezrozpouštědlové parafínové emulze - chrání čerstvý beton před rychlou ztrátou vlhkosti a tvorbou trhlin. Použití je vhodné také na staré betonové podlahy pro oživení hedvábného vzhledu a obnovení původních vlastností podlahy.

Těsnící nátěry na bázi bezrozpouštědlového silikátu - vhodné pro dodatečné vytvrzení čerstvě položených i stávajících nebo broušených povrchů. Při aplikaci dochází k chemické reakci, jejímž výsledkem je vyplnění pórů v betonu. Pravidelnou údržbou ve formě jednoduchého strojního mytí dochází ke zvyšování lesku povrchu podlahy, což příznivě ovlivňuje estetickou kvalitu díla. Zvyšují trvanlivost, těsnost a odolnost povrchu betonu.

 

Syntetické nátěry a stěrky

Opotřebovanou nášlapnou vrstvu betonu, která již není odolná v obrusu, je možné obnovit epoxidovým nátěrem. Epoxidový nátěr uzavře povrch, obnoví nášlapnou vrstvu, povrch bude nenasákavý a v případě vodou ředitelného epox. nátěru paropropustný. Je možné použít i houževnatější rozpouštědlový epoxidový nátěr, který naopak vyžaduje funkční hydroizolaci. Epoxidové nátěry bývají nejčastěji v základních barvách RAL 7001, 7032, příp. 7030. Ostatní barvy na přání za příplatek. Tloušťka nátěru se pohybuje obvykle 0,3 mm.

Jako kvalitnější obnovu podlahy je možné použít přesypávaný epoxidový nátěr křemičitým pískem. Křemičitý písek vykazuje velmi vysoké hodnoty tvrdosti a díky tomu, jako plnivo, zušlechtí vlastnosti epoxidového nátěru. Výhodou je přirozená protiskluznost podlahy, větší odolnost vůči zátěži, nenasákavost, snadná údržba. Tloušťka systému dle frakce křemičitého písku, obvykle 1 – 2 mm.

Dalším stupněm využití epoxidových materiálů je tzv. samonivelační epoxidová stěrka, kde tl. vrstvy odpovídá cca 2mm. Výhodou je tloušťka systému, která garantuje dlouhou životnost a rovinatost. Použití především v lehkém strojírenství, elektrovýrobě, zdravotnictví a všech dalších prostorách náročných na čistotu prostředí. Alternativně je možné aplikovat antistatickou (vodivou) stěrku.

Zvláštním případem jsou pryskyřice metylmetakrylátové a polyuretanové, které se používají pro své specifické vlastnosti. Metylmetakryláty rychle tvrdnou, zatížení podlahy v řádu hodin, naopak polyuretany se vyznačují hedvábným povrchem vhodným do obytných prostor a vyšší estetikou.

 

Betonové podlahy (vsypy, drátkobetony)

V případě nových průmyslových podlah se používá tzv. drátkobeton se vsypem. Jde o novou betonovou podlahu, která obsahuje rozptýlenou výztuž v podobě drátků (alternativně mohou být použity KARI sítě) a strojně hlazenou povrchovou nášlapnou vrstvu – korundový vsyp. Tloušťika systému min. 100 mm. Výhodou je především realizace panceřové betonové podlahy v jednom pracovním kroku, povrch vykazuje vysokou odolnost v obrusu, minimální nasákavost a bezprašnost. Drátkobetonová deska se bezprostředně po dohlazení opatří těsnícím nátěrem a do 48h se oddilatuje.

 

Broušené betony

Realizace broušených betonů je možná buď přímo na nové drátkobetonové podlaze nebo také jako rekostrukce steré betonové, příp. vsypové podlahy, která vykazuje známky opotřebení. Jedná se o vybroušení povrchu do roviny a použití těsnícího nátěru na krystalické bázi k získání povrchu odolného v obrusu a vysokého lesku. Broušením získáme pěknou mozaiku – ala betonové terazzo. Povrch je velmi dekorativní s vysokými užitnými vlastnostmi.

Více o technologii zde.

 

Kyselinou barvené betony

Jde o estetickou úpravu starých i nových betonů, alternativně vsypů, chemickou cestou. Vlivem chemické reakce dochází k trvalému probarvení povrchu. Použití jak v interiéru, tak exteriéru. Bezprostředně po aplikaci se povrch ošetří těsnícím nátěrem, který dodatečně zušlechtí povrch a zvýší odolnost podlahy. Povrch je velmi dekorativní s vysokými užitnými vlastnostmi.

Více o technologii zde.

 

Samonivelační cementové stěrky

Použití samonivelačních cementových stěrek přichází v úvahu jednak v případě finálních nášlapných vrstev (např. dílna, sklad, garáž), dále také jako podkladní vrstva pod syntetickou stěrku. Na trhu je k dispozici velké množství pytlovaných výrobků vhodných jak pro účely bytové výstavby (lehce brousitelné), tak pro průmyslové využití (finální nášlapná vrstva s vysokou odolností v obrusu). Výhodou je rychlá aplikace s nivelující schopností. Obvyklá tloušťka systému od 3 do 5 mm. Pochůznost po 4h od aplikace.

 

Opravy trhlin, spár a výtluků

Účinnou opravou poruch jsou epoxidové plastbetony, které reprofilují podlahu do původní podoby. Beton i cementový výrobek je pevný, nicméně křehký. Oprava trhlin, spár a výtluků se provádí epoxidovou plastmaltou, která vykazuje mnohem vyšší pružnost a také pevnost. Tím pádem více odolává zatížení vysokozdvižných vozíků. Na závěr opravy se opravená místa zbrousí do roviny s původním povrchem, v případě spár se spára přizná a vytmelí nebo utěsní.

 

Injektáže podlah

Provádíme především u dutých míst pod podlahou, obvykle pod zvedlými rohy betonové desky a spárami. Používáme výrobek KEMA CI 50, která byla vyvinuta speciálně za tímto účelem. Injektážní hmoty mohou být cementové, mikrocementové, epoxidové a polyuretanové. Zvolení vhodné báze zavisí na objemu dutých míst v podloží, požadavku na kvalitu opravy a především ekonomičnost injektáže.

Tlakovou injektáží je možné sanovat vlhké zdivo

 

Dopravní značení

Jedná se především o vyznačení komunikačních cest a chodníků do průmyslových hal, skladů a logistických center. Obvykle v signálních barvách (žlutá, bílá, červená atp.), tl. 100 mm. K vyznačení cest používáme metylmetakrylátové prykyřice, které nanášíme ve 3 – 4 vrstvách. Výhodou je rychlé tuhnuní pryskyřice a její zatížení provozem cca 1h od aplikace. Umíme také různé nápisy a piktogramy.

 

Anhydritové podlahy

Používají se především v bytové výstavbě. Jde o sádrový potěr tloušťky od 40 do 60 mm se samonivelační schopností. Vytváří hladký povrch vhodný pod plovoucí podlahy, linoleum, dlažbu, parkety atp. Obvykle se kombinují s podlahovým vytápěním (elektrický odporový kabel nebo teplovodní). Není vhodný k použití do trvale vlhkých místností a venkovních prostředí.

 

Kamenný koberec

Jde o systém oblázkového kameniva, příp. mramorového kameniva, smíchaného s epoxidovou pryskyřicí. Jednotlivé kamínky se obalí prykyřicí a v rovnoměrné vrstvě aplikují na betonový podklad. Aplikační tloušťka cca 0,8 – 2 cm (dle typu kameniva). Výhodou je srovnání nerovného povrchu a výtluků, venkovní i vnitřní použití, estetika a přírodní vzhled.

 

Rádi Vám zpracujeme .