Yellowknife s.r.o.

Mikropiloty

Mikropiloty používáme především tam, kde je nutné zpevnit geologické podloží, případně při sanaci a stabilizaci starších objektů. Obvykle se jedná o vrty do průměru 150 mm. Vzhledem k vysoké účinnosti mikropilot a možnosti přenášet tlaková i tahová zatížení, podepřou jak nové, tak i starší pokleslé konstrukce a zabrání jejich dalšímu sedání.

V předem stanoveném rastru jsou mikropiloty aplikovány plošně nebo liniově. Vrtání probíhá hydraulickými motory, které jsou vhodné i do stísněných prostor. Po dosažení požadované hloubky je vrt tlakově injektován cementovou injektážní směsí. Vrchol vrtu je zakončen roznášecí podložkou, která se společně s betonářskou výztuží zabetonuje konstrukčním betonem – viz schéma níže.

 

 1. 1. Konstrukční beton
 2. 2. Roznášecí podložka
 3. 3. Betonářská ocel/výztuž
 4. 4. Vyztužení
 5. 5. Spojník
 6. 6. Vrtací korunka
 7. 7. Matice
 8. 8. Pojistná matice
 9. 9. Kotevní tyč
 10. 10. Centrátor
 11. 11. Injektážní hmota

 

 

Rádi Vám zpracujeme .